100

 

 
 พลาสติกกันกระแทก แอร์บับเบิ้ล AIR BUBBLE หน้ากว้าง 1.30 เมตร ยาว 100 เมตร ความหนา มาตรฐาน 40 แกรม 
 
 ราคา บริการ จัดส่ง พลาสติกกันกระแทก ในกรุุงเทพมหานคร   กรณีพิเศษ คุณลูกค้า มารับ พลาสติกกันกระแทก ที่หน้าร้าน 
ราคา ขาย พลาสติก กันกระแทก  จำนวน สั่งซื้อ  ราคา ขายส่ง ต่อม้วน ราคา ขาย พลาสติก กันกระแทก  จำนวน สั่งซื้อ  ราคา ขายส่ง ต่อม้วน
1. พลาสติก กันกระแทก  25 ม้วน 380 บาท 1. พลาสติก กันกระแทก  1 - 2 ม้วน  500 บาท
2. พลาสติก กันกระแทก  20 ม้วน 390 บาท 2. พลาสติก กันกระแทก  3 - 5 ม้วน  450 บาท
3. พลาสติก กันกระแทก  15 ม้วน 400 บาท  3. พลาสติก กันกระแทก  6 - 9 ม้วน  400 บาท
      4. พลาสติก กันกระแทก 10 ม้วน ขึ้นไป 380 บาท 
      
 โทร & ไลน์ AIS: 0616470231 DTAC: 0832936727 TRUE: 0971052631 
 
 พลาสติกกันกระแทก แอร์บับเบิ้ล AIR BUBBLE หน้ากว้าง 65 เซนติเมตร ยาว 100 เมตร ความหนา มาตรฐาน 40 แกรม  
 
 ราคา บริการ จัดส่ง พลาสติกกันกระแทก ในกรุุงเทพมหานคร   กรณีพิเศษ คุณลูกค้า มารับ พลาสติกกันกระแทก ที่หน้าร้าน 
 ราคา ขาย พลาสติก กันกระแทก จำนวน สั่งซื้อ ราคา ขายส่ง ต่อม้วน ราคา ขาย พลาสติก กันกระแทก จำนวน สั่งซื้อ ราคา ขายส่ง ต่อม้วน
1. พลาสติก กันกระแทก  50 ม้วน 190 บาท 1. พลาสติก กันกระแทก  1 - 2 ม้วน  250 บาท 
2. พลาสติก กันกระแทก 40 ม้วน 195 บาท 2. พลาสติก กันกระแทก  3 - 5 ม้วน 230 บาท 
3. พลาสติก กันกระแทก 30 ม้วน 200 บาท 3. พลาสติก กันกระแทก  6 - 9 ม้วน  200 บาท 
      4. พลาสติก กันกระแทก  10 ม้วนขึ้นไป 190 บาท 
      
 โทร & ไลน์ AIS: 0616470231 DTAC: 0832936727 TRUE: 0971052631 
 
 พลาสติกกันกระแทก แอร์บับเบิ้ล AIR BUBBLE หน้ากว้าง 32.5 เซนติเมตร ยาว 100 เมตร ความหนา มาตรฐาน 40 แกรม 
 
 ราคา บริการ จัดส่ง พลาสติกกันกระแทก ในกรุุงเทพมหานคร      กรณีพิเศษ คุณลูกค้า มารับ พลาสติกกันกระแทก ที่หน้าร้าน    
ราคา ขาย พลาสติก กันกระแทก จำนวน สั่งซื้อ  ราคา ขายส่ง ต่อม้วน ราคา ขาย พลาสติก กันกระแทก จำนวน สั่งซื้อ  ราคา ขายส่ง ต่อม้วน 
1. พลาสติก กันกระแทก 100 ม้วน 100 บาท           1. พลาสติก กันกระแทก 1 - 2 ม้วน 150 บาท
2. พลาสติก กันกระแทก  80 ม้วน  105 บาท 2. พลาสติก กันกระแทก  3 - 5 ม้วน 130 บาท 
3. พลาสติก กันกระแทก  40 ม้วน 110 บาท  3. พลาสติก กันกระแทก  6 - 9 ม้วน 125 บาท 
      4. พลาสติก กันกระแทก  10 ม้วนขึ้นไป 100 บาท 
      
 หมายเหตุ : กรณีสั่งซื้อจำนวนมากๆ กรุณาโทรสั่งซื้อล่วงหน้า 3-5 วัน เนื่องจาก ผลิตไม่ทัน 
 
 โทร & ไลน์ AIS: 0616470231 DTAC: 0832936727 TRUE: 0971052631 
 www.แอร์บับเบิ้ล.com  :  www.พลาสติกกันกระแทก.com 

 

 
Visitors: 66,558