เทประวังแตก

 เทประวังแตก 

 ราคาขาย เทปกาว พิมพ์ ระวังแตก FRAGILE กาวหนา 50 Micron  

 ขนาด 2 นิ้ว ยาว   45 หลา ม้วนละ 20 บาท ลังละ 72 ม้วน 

 ขนาด 2 นิ้ว ยาว 100 หลา ม้วนละ 45 บาท ลังละ 72 ม้วน 
 

  


         
         
         
         

Visitors: 8,094