โฟมกันกระแทก

 

 

 

 

บริษัท ไทยรุ่งเรือง อินเตอร์เทรด จำกัด
61 ซอยเอกชัย 76  แขวงบางบอน  เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

 www.โฟมกันกระแทก.com 

TEL : 02-417-1599 (AUTO 10 หมายเลข)  FAX : 02-415-5499

 DTAC : 083-293-6727 : AIS : 061-647-0231 : TRUE : 097-105-2631

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105552074946   E-mail : thai.rungrueang@gmail.com

 

ใบเสนอราคา EPE FOAM
ทาง บริษัท ไทยรุ่งเรือง อินเตอร์เทรด จำกัด มีความยินดีขอเสนอราคา  EPE FOAM ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขนาด ความหนา X หน้ากว้าง X ความยาว ราคา รับหน้าร้าน ราคารับหน้าร้าน
 0.5 MM. X 1.30 M. X 300 M.   ม้วนละ 1,100 บาท  1-5 ม้วน ม้วนละ 1,000 บาท
สั่ง 10 ม้วน แถมฟรี 1 ม้วน 6 ม้วน ขึ้นไป ม้วนละ 900 บาท
 1 MM. X 1.30 M. X 150 M.   ม้วนละ 1,000 บาท  1-5 ม้วน ม้วนละ 850 บาท
สั่ง 10 ม้วน แถมฟรี 1 ม้วน  6 ม้วน ขึ้นไป ม้วนละ 800 บาท
 2 MM. X 1.30 M. X 150 M.   ม้วนละ 1,400 บาท   1-5 ม้วน ม้วนละ 1,300 บาท
สั่ง 10 ม้วน แถมฟรี 1 ม้วน  6 ม้วน ขึ้นไป ม้วนละ 1,200 บาท
 3 MM. X 1.30 M. X 100 M.   ม้วนละ 1,600 บาท 
1-5 ม้วน ม้วนละ 1,500 บาท
สั่ง 10 ม้วน แถมฟรี 1 ม้วน  6 ม้วน ขึ้นไป ม้วนละ 1,400 บาท
 5 MM. X 1 M. X 100 M.   ม้วนละ 2,500 บาท   1-5 ม้วน ม้วนละ 2,200 บาท
สั่ง 10 ม้วน แถมฟรี 1 ม้วน  6 ม้วน ขึ้นไป ม้วนละ 2,100 บาท
 10 MM. X 1 M. X 50 M.   ม้วนละ 2,500 บาท  1-5 ม้วน  ม้วนละ 2,200 บาท
สั่ง 10 ม้วน แถมฟรี 1 ม้วน  6 ม้วน ขึ้นไป ม้วนละ 2,100 บาท
 20 MM. X 1 M. X 25 M.   ม้วนละ 3,000 บาท 

ม้วนละ 2,500 บาท

 25 MM. X 1 M. X 20 M.   ม้วนละ 3,500 บาท 

ม้วนละ 3,000 บาท

 

 

 

 

 

 

Visitors: 68,465